Yek Yek

01- Newroz

Xortino rabin Newroz e Newroz e Newroz e
Keçino rabin Newroz e Newroz e Newroz e
Kalino rabin Newroz e Newroz e Newroz e
Pirino rabin Newroz e Newroz e Newroz e

Bist û yeke adare Newroz e Newroz e
Gul vebûna bihare Newroz e Newroz e
Kurdo sere xwe rake Newroz e Newroz e
Denge xwe hilde ba ke Newroz e Newroz e
Divem mafe xwe bigirin Newroz e Newroz e

Xortino rabin Newroz e Newroz e Newroz e
Keçino rabin Newroz e Newroz e Newroz e
Kalino rabin Newroz e Newroz e Newroz e
Pirino rabin Newroz e Newroz e Newroz e

Dema Newroza me te Newroz e Newroz e
Şabûna gele me te Newroz e Newroz e
Azadi û yekiti Newroz e Newroz e
Berxwedan û serkeftin Newroz e Newroz e
Hemû tev bi hevre ten Newroz e Newroz e

Ew Kawaye hesinkar Newroz e Newroz e
Hilşand zilma Dehaq Newroz e Newroz e
Çekir biratiya gelan Newroz e Newroz e
Buye reber ji Mazlum re Newroz e Newroz e

Gotin u Muzik : Destan

02 – Ax Keçe

Ax keçe keçe keçe keçe dile min kete
Wax keçe keçe keçe keçe dile min kete
Ax keçe çiqas rinde keçe keçe leçe
Wax keçe çiqas rinde keçe dile min kete

Ew rinde gula gunde keçe keçe
Ew rinde gula gunde keçe dile min kete

Ha ha ha ha ha
Le le le le le le

Mala keçe li dyare keçe keçe
Keçe keçika cinare keçe keçe
Dil u nav ani xware keçe keçe
Perişan situ xwar im keçe keçe

Keçe keçika axa ye keçe keçe
Qelende we buha ye keçe keçe
Binaz u pir bela ye keçe keçe
Nadin min keçika min e keçe keçe

Gotin u Muzik : Destan

03 – Heso

Yek tirşikçi yek şexşex çi
Yek xulam e yek xizmetçi
Zikeki ter yeki birçi
Ma va ji jiyan e heso heso heso
Heso heyrana çaven to derxe tirse ji dile xwe
Weki mere kurdewari bixwaze azadiya xwe heso heso

Lo heso heseno tirsoneko rebeno
Xelq u alem azad bun hina tu mayi wilo

Yek hunermend yek şanoger
Yek xayin yek bebext hat der
Hinek ji wan bun tacire şer
Were ji reçe veger heso heso
Heso heyrana çave te derxe tirse ji dile xwe
Weki mere kurdewari bixwaze azadiya xwe heso hese

Lo heso heseno tirsoneko rebeno
Xelq u alem azad bun hina tu mayi wilo

Destan Dogan biraye te ye ew dibeje
Weki heye kem gotiye ne zede ye
Eva reça ne ya te ye heso heso
Heso heyrana çave te derxe tirse ji dile xwe
Weki mere kurdewari bixwaze azadiya xwe

Gotin u Muzik: Destan

04 – Yek yek
Yek yek yek rast min e
Yek yek yek çep min e
Yek yek yek paş min e
Yek yek yek peş min e
Yek yek yek peş min e
Oooo oooo yek çur e yek
Esmer e oooo oooo yek
Çur e yek esmer e

Ewa çur pir zerin e ewa çur pir zerin e
Ewa çur pir zerin e ewa çur pir zerin e
Dile min kir birin e dile min kir birin e
Agir cane min dixine agir cane min dixine
Hiş u sewda namine hiş u sewda namine

Esmera min navxezal e esmera min navxezal e
Çavreş e pir delal e çavreş e pir delal e
Dil u nav ani xwar e dil u nav ani xwar e
Cigera min nal e nal e cigera min nal e nal e

Yek yek ones on my right
Yek yek ones on my left
Yek yek ones behind me
Yek yek ones frond of me
Yek yek ones on my right
Yek yek ones on my left
Yek yek ones behind me
Yek yek ones frond of me
Oooo oooo
Ones is blond and ona is brown
Oooo oooo
Ones is blond and ona is brown

Gotin u Muzik: Destan
Duet: Bawelva

05 – Birindar im

Li dinyaye heta hebim sonda min bi nave te ye
Gula reng da bihar wa hat daxwaziya min bi ditina te ye
Nave te te gotine xweş awaz e bi denge te ye
Mal u milke min çi heye cane min bi qurbana te ye

Bitindar im birindar im birina min kur kes nizane
Rondik ji çave min dibare her weki taviye barane
Baweriya me bi gele me ye we xilaskin Kurdistane

Evina min xaka min e bo te dibejim roj u şev e
Xelk u alem çu asiman bes e rabin hen ji xewe
Bila bimire bile biçe ev kese bi nave te nebi
Herdem ez karkere te me tu ji dile min dernakevi

Dest bidin hev bigirin dilan bo welat hun xweş bibejin
Mirin xwes e ji we jinana we hun deng nakin tu nabejin
Ew neyare bav u kalan bigirin ji welat bavejin
Ew xayine bav u kalan bigirin ji welat bavejin

Gotin: Kazo

06 – Ti ji bira min naçi

Bu evar cardin bu tari
Baran te li ser min dibari
Çi bikimtu ji bira min naci

Radibim tu teyi bira min
Radinim tu teyi bira min
Çi bikim tu ji bira min naçi

Nizanim ev çend sal çebu
Ku tu ji ber çaven min winda bu
Çi bikim to ji bira min naçi

Gotin u Muzik: Yusuf Roman

07 – Penaberi

K ji min ra biejin li min çewa jiyan bim çewa jiyan bim
Li ser ruke ve dine li xeribiye li xeribiye
Ev çende sale ez dikişinim ve bindestiye ve bindestiye
Be zaroke xwe be de bav ve eviniye ve eviniye

Bilind Sekar, Rima kani Sena kani Sena
Bilind Sekar, Rima kani Sena kani Sena

Wan be bextan xwina me xwar em firotine em firotine
Ji bo pera em avetin, nizanin em ki ne, nizanin em ki ne?
Şebekene ew bebext in, ji wan re xem nin e, ji wan re xem nin e
Em bune xwarina masiyan hirç u hova hirç u hova

Bilind Sekar, Rima kani Sena kani Sena
Bilind Sekar, Rima kani Sena kani Sena

Behra Ege bişewite ji me ra neyar e ji me ra neyar e
Terme bilind a Rimaya te da wenda ye te da wenda ye
Ez digerim wan nabinim, nizanim li ku ne nizam li ku ne
Ketin bine behra Ege, te da wenda ne, te da wenda ne
Bun xwarina masiyan le le limin ferman e li mi ferman e

Gofin u Munk: Destan
Duet: Hekim Sefkan / Hozan Aydin

08 – Neke neyar

Neke neyar neke neyar
Wi gunde hane xweş xera neke
Zar u zeça li min bela neke
Vi diroka hane bin axa neke

Weran şara daye we serhede
Dumane girtiye tev xirxale
Buhar e li me taviye daye
Ka ew günde me ye xweş kane

Bi sala ye va ye me dikujin
Me ji gund u bajare me derdixin
Diroka hezar sali xera dikin
Dibejin hun ki ne em we nasnakin

Gotin u Muzik: Destan
Duet: Gani Nar

09 – Cinar

E le cinar cinar cinar,
M ale min cinar kone min cinar
E Iê cinar heyran tu ji beje xweli li min be
Gelo mere min heye le le
Qize mere te yeki koti şindoleke ser hevde ye
Xwede zane ji dawa male dinyaye nebe
Ez e koti şindoleke mere te ji xwe ra nakim
Seyise ber sere hespe xwe ye
Were cinar cinar male min cinar
Kone min cinar

Goth u Muzik: Herem Serhed

10 – Le le waye

Le le waye waye ez xerib im daye
Deste min nagire bikim kare dinyaye
Le le waye ez xeribim daiye
Deste min nagire bikim kare dinyaye

Ev çend sal e bira ez xerib im li vira
Min beriya we kir min beriya welat kir
Ne roja min roj e ne şeva min şev e
Ez bume wek dinan li van kolanan

Koçberi u talan xirab kirin u weran
Kuştin u ledan buye para kurdan
Kurdo rabin piyan bigirin şahi u dilan
Bigirin azadiya xwe bigirin mafe xwe

Gotin u Muzik: Destan u Dogan

11 – Li min xistin

Ev dinya tev reş u tari, ey insan to gunehkar i
Gava gul im heşin dibim, tu yi dosti tu ji min re
Gaya hebek diçilmisim tu neyar i tu ji min re

Li vi gundi li vi diyari ez nasnakim vi neyari
Li min xistin li min xistin
Li min xistin di paş min de

Deve wan ji min re dikene dile wan ji min re dijmin e
Ez dibejim wana dost in le bele hemu neyar in
Çaven min venabe ji hestira, dile min digiri ji kedera

Li vi gundi li vi diyari ez nasnakim vi neyari
Li min xistin li min xistin
Li min xistin di paş min de

Gotin u Muzik: Destan
Duet: Murat Yanık

12 – Ew Revandim

Ew gerandin ew revandin
Deste we ji min qetandin
Ez qiriyam ez qeriyam
Kesi denge min ne bihist
Ez ji çiyan re vi derdi
Bira bira wez vi derdi
Tu çavreş i bejinxweşi
Li nav deşte tu dimeşi
Ew gava dimeşe li deşte
Dil u cigera min diheje
Tu gava- dimeşi li deşte
Dil u cigera min diheje

Gotin u Muzik: Destan
Duet: Zinar Sozdar

13 – Tembura min

Tembura min hevala min be kesa min delala min
Gava bejim ez derde xwe te datinim ser çoka xwe
Ji te re bejim derd u kula tenbuira min hevala min
Tenbura min tu hevala min I tu nalina min

Welate min par par maye gee min tev neçar maye
Dikim nakim kamrast nabe bo çi yekitiya me nabe
Wa xwedeyo ev çi hale bo çi nade me mecal e
Me ne dost e ne heval e hevi bu xewn u xeyal e

Tele zirav tu dinali baş dizani bi vi hali
Tembura min ka em bejin belki bihar bi xemili
Gava bihar bi xemili ez bilbil im tu ji gul i
Tembura min hevala min bekesa min nalina min

Gotin u Muzik: Şivan Perwer
Duet: Şivan Perwer & Destan

14 – Rinde

Oy rinde rinde rinde rindike
Oy rinde rinde rinde çindike

Rinde teyo ji taxe da rindike
Dest avet baxe guliya çindike
Ramusanek tu li min de rindike
Dil u cane min xweş ke çindike
Min li ser xwe har u din ke rindike

Pir direj e pore te rindike
Ez hayrana çaven te çindike
Memik söre wek seve
Gulfiroşa li ser deşte çindike
Ez e biçim were ba min rindike

Gotin u Muzik: Destan u Dogan