Jiyan u Mirov

01 – Nurguli

Xanim xana Nurguli xanim
Canim xana Nurguli xanim
Kesk sor zer da xemili xanim
Kesk sor zer da xemili canim
Dikim xane ramisim xanim
Dikim cane ramisim canim
Teze gowend edili xanim
Teze gowend edili canim

Xanim xana ewreşi xanim
Canim cana ewreşi canim
Zer memika nafroşi xanim
Zer memika nafroşi canim
Difroşe bikir cime xanim
Nafroşi wez refime canim

Xanim xan te je beriye xanim
Canim can te je beriye canim
Elba şir daye siye xanim
Elba şir daye siye canim
Tu westayaye je bin destiye xanim
Tu westayaye je bin destiye canim
Tu dixwazi serbestiye xanim
Tu dixwazi serbestiye canim

Gotin: Geleri (Herema Serhed)
Muzik u berhevkirin: Destan

02 – Ez Civanım

Ez civan im partizan im ez digerim
Çay u zozanim ez digerim çay u zozan im
Ez şervanek pir bi nawim dikim
Doza niştiman im dikim doza kurdistan

Birindar im birindar im birinam
Kur bi dinalim birinam
Kur bi dinalim
Wez ji daye pir be hal im
Lema ku bi cih u war im
Lema ku bi cih u war im

Çiyaye serhede dor bi dor neyar
Hat ser bi deste zor neyar hat ser
Bi deste ne di we zor ne de we
Lor gund vala kirin dor bi dor
Gund vala kirin dor bi dor

Dayika delal zarezar e ji ber birine
Kur dinale ji ber birine kur dinale
Bave min ji edi kal e bi zilma
Neyar nikare zilma neyar hin
Li kar e

Gotin u muzik: Destan

03 – Lo dilo

Lo dilo lo dilo lo lo dilo lo dilo
Lo dilo lo dilo tey çave reş kaniya kilo
Weme işev li ku bin tey lo dilo lo dilo
Weme işev li ku bin tey şave rej kaniya kilo
Ha le ser pira Tekmane lo dilo lo dilo
Ha le ser pira Tekmane tey şave rej kaniya kilo
Xweş te deng e kurane lo dilo lo dilo
Xweş te deng e kurane tey şave rej kaniya kilo

Lo dilo lo dilo lo lo dilo lo dilo
Lo dilo lo dilo tey çave reş kaniya kilo
Weme işev li ku bin tey lo dilo lo dilo
Weme işev li ku bin tey şave rej kaniya kilo
Ha le ser pira Basure lo dilo lo dilo
Ha le ser pira Basure tey şave rej kaniya kilo
Mele dixwine yasine lo dilo lo dilo
Mele dixwine yasine tey şave rej kaniya kilo

Lo dilo lo dilo lo lo dilo lo dilo
Lo dilo lo dilo tey çave reş kaniya kilo
Weme işev li ku bin tey lo dilo lo dilo
Weme işev li ku bin tey şave rej kaniya kilo
Ha le ser pira Batmane lo dilo lo dilo
Ha le ser pira Batmane tey şave rej kaniya kilo
Mele dixwine kurane lo dilo lo dilo
Mele dixwine kurane tey şave rej kaniya kilo

Gotin u muzik: Geleri (Herema Serhede)
Berhevkar: Destan

04 – Em be welat ın

Evindare te roje ne
Bo azadi em doze ne
Yekiti kar u xebat e
Em be welat in be welat

Boran me sedsala
Bistan neman be deng u be razan
Şiyar bun em ji xewa giran
Em be welatin be welat

Evindare te roje ne
Bo azadi em doze ne
Yekiti kar u xebat e
Em be welat in be welat

Gotin: Rezan u Destan
Muzik: Rezan u Destan

05 – Wi Daye

Wi de waye hey waye..
Lele daye rebene wezi sax bim li demi
Lele li dinyaye kul u derde van xayin u van
Neyara ji dile min dernaye

Wi de waye hey waye..
Hewayi gazi dikir Fatmaye xwenge kore
Çav rijyaye tu bala xwe bide payize wez
Bi texte bekaye diketim berfe le kir tu bala
Xwe bide seroke kurdan di bine erde da lexem
Lexist mixare çekir wele heyfa min naye bi
Girtina serok heyfa mina te bi we heyfe dane
Destecar tixaye romiya pesne xwe didin sa dibin
Diven me ji xwe re merani kir

Wi de waye hey waye..
Fatmaye gazi dikir Hewayi xwenge kore çav
Rijyaye tu bala xwe bide bebexte romiya u
Emerikan u Israil komplo çekir tu dena xwe
Bide Kenyaye u Yunanistan fesadi kir ji
bona male dinyaye seroke me teslime bebexte
Romiya kir wela heyfa min naye bi girtina
Serok heyfe mina te bi we heyfe dane deste çar tixaye
Romiya pesne xwe didin şa dibin diben me ji xwe re
Merani kir…

Gotin u Muzik: Destan

06 – Hat wer wer

Bejna de gelenga zer hat wer u hat wer wer
Duj govende derkew wer senya male gulizer
Ramusanek bide min her gustil zere kas meaner
Xedya memki sor u zer hat wer wer u gezizer
Hat wer wer u hat wer wer senya male gulizer
Hat wer wer u hat wer wer hat wer u gezizer

Gezizera memani hat wer u hat wer wer
Dub gasare almani senya male gulizer
Duj dert mira demani gustil zere kas mermer
Demaneki buhani senya male gulizer
Hat wer wer u hat wer wer u gezizer
Hat wer wer u hat wer wer senya male gulizer

Gezizera ziriki hat wer wer u hat wer
Dub gaharu siriki gustil zihre kas mermer
Dub kofi bare gahki senya male gulizer
Duj mira male naki hat wer wer u gezizer
Hat wer wer u hat wer wer senya male gulize
Hat wer wer u hat wer wer u gezizer

Gotin: Gelerli (Herema Serhede)
Muzik u berhevkirin: Destan

07 – Dere mın dere weda

Dere min dere weda dere weda
Wey lur wey lur.
Dere min dere weda dere weda
Govend e govend e
Bere deri kulbeda ha kulbe da weylur weylur
Bere deri kulbeda ha kulbe da govend e govend e
Dile min kecka we da kecka we da govend e govend e

Gemi te genim te da genim te da weylur weylur
Gemi te genim te da genim te da govend e govend e
Gol kure masi te da masi te da weylur weylur
Gol kure masi te da masi te da govend e govend e
Gustilam tilya we da tilya we da weylur weylur
Gustilam tilya we da tilya we da govend e govend e

Heft sale dilem te da dilem te da weylur weylur
Heft sale dilem te da dilem te da govend e govend e
Min xwest u bave neda bave neda weylur weylur
Min xwest u bave neda bave neda govend e govend e
Tilya min cave de da cave de da weylur weylur
Tilya min cave de da cave de da govend e govend e

Gotin: Geleri (Herema Serhede)
Muzik u berhevkirin: Destan

08 – Rojek bi mij bu

Rojek bi mij bu rojek bi duman bu
Dayika min wez anim ru dine
Ji mira goti lolo kure min
Tu giriya bu tu zariya bu
Ew cax mi dizani tu ew cax wi dizani btl
Ez cihi nagirim li ser ru dine

Oyiiii…. oyi kure min
Oyiiii…. oyi sere min
Oyiiii…. oyi rihu cane min

Ev xeribi daye ciqasi zor e
Fena birineki birinek kor e
Ev bindesti daye ciqasi zor e
Fena birineki birinek kor e
Hekim le digere nabine cart
Care ji wira serhildan jin e

Oyiiii…. oyi kure min
Oyiiii…. oyi sere min
Oyiiii…. oyi rihu cane min

Rojek bi mij bu rojek bi duman bu
Dayika min wez anim ru dine
Ji mira goti lolo kure min
Dayika min wez anim ru dine
Ji mira goti lolo kure min
Lawe min jiyan u piroz e
Ji bo jiyane tebikoşe
Da bi rumet biji

Gotin u mizik: Destan

09 – Min xer nedi

Min xer nedi min xer nedi
Min ji vi cane xwe xer nedi
Li ser erda ve cihane
Bavo çima min ter nedi
Li ser erda ve cihane
Bavo çima min ter nedi

Deste min xistin kelemça nige min xistin qeyda
Çave min girtin wan neyaran wez avetim nay zindana
Yoyi yoyiiii….

Em ji daye bi welat bun bi civat u bi zanaban
Çima iro koç berbune li welata bela bune
Yoyi yoyiiii….

Gotin u muzik: Geleri (Herema Serhede)
Berhevkar: Destan

10 – Bebexti

Li min buhurin gelek sal u dem
Li min kom bun gelek derd u xem
Emir diçe bi eş u elem
Tene hiştim ve bebextiye

Koro
Zeman u yar li min bune yek
Li dora min çekirin xelek
Li min gerandin çerxa felek
Tene hiştim ve bebextiye

Naçin ava, ev roj bune sal
Sal direjin ez kirime kal
Bi ciwani daye min gopal
Piştxuz kirim ve bebextiye

Hesir im dahfa ber delav im
Qels im, edi be pesin u be nav im
Por çu, çav çilmisi u ruxav im
Ez hejandim ve bebextiye

Gotin: H. Sefkan
Meqam: Arame Dikran

11 – Feleka Xayin

Xerabe kela zilme u bebextiya dinyaye ye
Feleka xayin em nedin bere bere xu me nedaye
Çavsoriya wan neyaran li sere me tim bela ye
Ma qey kuştin u talane xwede ji bo me tene daye
Xweda ji bo me tene daye oyyyy… oyyy

Ew neyaren bav u kala nawene dosit
Xe tu cara ew nayaren bav u kala nawine
Dositxe tu cara me di ku jin ker wek
Çara me dawe jin wan zindana me
Dikujin her wek cara me da wejin
Wan zindana zindane tim re_ u tari
Serme da zilim dibari ser me da zulim
Dibari oyyy… oy…

Ey mire min, ey seroke min
Bira birije _awe xeyanetiye
Bira bimire bebextiya dinyaye
Le bira bi zanibin pel bi pel
Bi hezaran keç u xorte Kurd
Doza serxwebune, azadiye we bimeşin

Tu yi kela serhildane
Tu baweri yi berxwedan i
Tu yi kela serhildane
Tu yi kela serhildane
Duj Derit kurdara hekimi
Hem hekim i hem Loqman i
Duj derit kurdara hekim i
Hem hekim i hem Loqman i
Tu hem roj i hem dirok i
Tu baweriya me kurdan i
Tu baweriya me kurdan i oyyy… oy…

Gotin u muzik: Destan